fotka

léčebně preventivní péči pro děti a dorost od narození do 19 let

MUDr. Marie Mašlaňová

Studium na Lékařské fakultě UJEP Brno (dnešní Masarykova univerzita) jsem ukončila v roce 1983. Po promoci jsem pracovala na I. dětské interní klinice FN Brno,Černopolní a v rámci předatestační přípravy jsem prošla praxí na chirurgii, kardiologii, infekční klinice a na novorozeneckém oddělení. V roce 1989 jsem složila I. atestaci z pediatrie. Od roku 1989 pracuji jako praktický lékař pro děti a dorost na dětském obvodním středisku, od roku 1991 v Brně-Komárově.

Dětská zdravotní sestra

Ivana HUTÁKOVÁ