Aktuální informace

Nouzový režim ordinace

V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci koronavirem je zaveden v naší ordinaci nouzový režim.

Všechny pacienty ošetřujeme výhradně po předchozím objednání v době:

pro objednané
PO, ST, PÁ 7 - 9
ÚT, ČT 9 - 11

S nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost) nevstupujte do čekárny a předem stav konzultujte na t el. č. 545 221 862 (pokud by jste se nemohli dovolat vyjimečně možno i na 603 844 468).

Prosím odložte neakutní vyšetření.

Preventivní prohlídky a očkování dětí do 2 let probíhají (vakcinologická společnost se zasazuje o nepřerušení očkování), prevence starších dětí lze případně odložit.

Děkuji za spolupráci.

Hrazené očkování ve 13 letech


Česká republika patří v rámci EU k zemím s nejvyšším výskytem rakoviny děložního čípku. Čím dál častěji se navíc toto onemocnění vyskytuje u mladších žen a dívek. Proto se stát rozhodl, že od 1. 4. 2012 bude očkování proti rakovině děložního čípku dívkám ve 13 letech hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Na úhradu všech tří dávek očkovací látky budou mít nárok dívky v případě, že první dávka bude aplikována nejdříve v den jejich třináctých narozenin a nejpozději den před jejich čtrnáctými narozeninami.

K dispozici jsou 2 očkovací látky:

  1. Cervarix - plně hrazena zdravotními pojišťovnami,
  2. Silgard - částečně hrazená, rodiče na každou dávku doplácí 300,- Kč.

Legislativní změny


Od 1.4.2012 jsou vyžadovány písemné souhlasy v následujících situacích: doprovod nezletilého pacienta do patnácti let osobou, která není zákonným zástupcem, nezletilí nad patnáct let bez doprovodu a očkování. Formuláře jsou ke stažení v dokumentech.