Aktuální informace

Úprava ordinačních hodin

  • 8. 11. 2019 - dovolená

Zastupující lékaři

MUDr. Jana PIVOŇKOVÁ-Potoční 4, Brno - Komárov
tel.: 545 234 775
ordinační doba 7 - 11

Hrazené očkování ve 13 letech


Česká republika patří v rámci EU k zemím s nejvyšším výskytem rakoviny děložního čípku. Čím dál častěji se navíc toto onemocnění vyskytuje u mladších žen a dívek. Proto se stát rozhodl, že od 1. 4. 2012 bude očkování proti rakovině děložního čípku dívkám ve 13 letech hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Na úhradu všech tří dávek očkovací látky budou mít nárok dívky v případě, že první dávka bude aplikována nejdříve v den jejich třináctých narozenin a nejpozději den před jejich čtrnáctými narozeninami.

K dispozici jsou 2 očkovací látky:

  1. Cervarix - plně hrazena zdravotními pojišťovnami,
  2. Silgard - částečně hrazená, rodiče na každou dávku doplácí 300,- Kč.

Legislativní změny


Od 1.4.2012 jsou vyžadovány písemné souhlasy v následujících situacích: doprovod nezletilého pacienta do patnácti let osobou, která není zákonným zástupcem, nezletilí nad patnáct let bez doprovodu a očkování. Formuláře jsou ke stažení v dokumentech.